A Kálmáncsehi Sánta Márton Alapítványról

 

 

 

 

Néhai Kálmánchey Endre, református gimnáziumi tanár családi monográfiájából szereztünk tudomást arról, hogy Kálmáncsehi Sánta Mártonról (Kálmánchey), aki a család egyik kiemelkedő személyisége volt, az utókor teljesen elfeledkezett. Ezt a hiányt igyekszik pótolni a püspökről elnevezett alapítvány, amelyet Kálmánchey Tiborné, nyugalmazott tanár hozott létre 1996-ban.

A létrehozott alapítvány szellemében ápoljuk emlékét, a Kálmánchey család korábbi és későbbi személyiségeinek.

XV.században élt Kálmánchey Domokos (Kálmáncsehi), Mátyás király papja és diplomatája.

XIX.században élt Kálmánchey Gábor (Kálmánczhelyi), az 1848-1849-es nemzetőrség egyik megalapítója és támogatója.

XX. században élt Zsindelyné Tüdős Klára, a Református Nőszövetség megalapítója, üldözöttek megmentője.

 


 

Első ciklus (1996-2001)

Elnök: Dr. Gáborjáni Szabó Botond

A kuratórium tagjai: Kálmánchey Tiborné, Dr. Gellénné Dr. Kálmánchey Márta, Kálmánczhey Csaba, Dr. Kiss Tamás, Dr. Szamosújvári Sándor

Székhely: Debrecen, Kálvin tér 16.sz

Az Alapítvány elsődleges célja az volt, hogy a családtagokkal, valamint az ország reformátusaival - határon innen és túl, - megismertesse Kálmáncsehi Sánta Márton (1500-1557.december.21.) életútját, tanainak lényegét és az Alapítvány munkáját. Ezt a feladatot Dr. Kálmánchey Márta, kuratóriumi tagunk, irodalmi színvonalú írásaival végezte el.

A másodlagos cél az volt, hogy sikerüljön biztosítani az anyagi feltételeket ahhoz, hogy a püspök halálának 440. évfordulójára emléket tudjunk állítani. Isten segítségével céljaink megvalósultak, és 1998-ban Kálmáncsehi Sánta Márton mellszobrának felavatása megtörtént a Debrecen Széchenyi kerti Református Egyházközség új templomának előkertjében. (Debrecen, István kir. tér 2, Tócóskert)

Az említett Egyházközség, vezető lelkésze Jenei Zoltán nagytiszteletű úr és a Presbitérium hathatós támogatása nélkül (ami végigkísérte az Alapítvány munkásságát), nehezen sikerült volna a célokat megvalósítani. Köszönet érte minden családtag részéről! 1998. június 6-án megtörtént a szoboravatás. Különleges nap volt ez, és különleges rendezés tette emlékezetessé az ünnepélyes alkalmat. Érdekesség volt, hogy együtt ünnepelhettük az Egyházközség fennállásának 50. évfordulóját Kálmáncsehi Sánta Márton halálának 440. évfordulójával. Az ünnepség kuriózuma a XVI. szd.-i liturgia korhű zenei megszólaltatása volt, a Schola Calviniana kamarakórus magas színvonalú előadásában, Karasszon Dezső orgonaművész vezetésével. (ezt használjuk honlapunk aláfestő zenéjeként)

 

A mellszobor Kocsis Előd szobrászművész alkotása. A szobor puritánságában tömör plasztikai megfogalmazású mű. Lakótelepi környezetben, modern formában fejezi ki a reformáció eszmeiségét.

 

Az Alapítvány további munkálkodása:

  1. Megalakult a templom kistermében a Kálmáncsehi Galéria. Így már bizonyítottnak látszik, hogy e név fennmarad utódaink számára is.
  2. Egy évig sikeresen működött a Kálmáncsehi irodalmi kör.
  3. Hagyománnyá vált a szobor és egy a püspökre emlékező temetői sírhely (Kálmánchey Gábor családi sírjánál: Debreceni Köztemető, Liget 6.b.) megkoszorúzása.
  4. A sírhelyet a Városfejlesztési Főosztály felvette a nevezetes személyek sírhelyeinek listájára.
  5. Az Alapítvány javaslatára utcát neveztek el a család másik kiemelkedő tagjáról, Zsindelyné Tüdős Kláráról. (Nagyapja Dr. Kálmánchey Mór, városi elöljáró, anyja Kálmánchey Irén.) L: Debreceni utcanevek. Debrecen,.2004.
  1. Dr. Kiss Tamás író, költő, az Alapítvány kuratóriumi tagja megírta az első verset a püspök emlékére "Ének Kálmáncsehi Sánta Mártonhoz" címmel, amely több irodalmi folyóiratban is megjelent.

 


 

Második ciklus (2001-2005)

 

A második kuratórium 2001. okt. 28-án alakult meg. Elnök: Várady Béla

A kuratórium tagjai:Kálmánczhey László, Kálmánczhelyi Ákos, Kálmánczhelyi Attila, Kálmánczhey Nóra, Kisné Kálmánczhey Ágnes, Jenei Zoltán, Konyáriné Horváth Erika, Kónya Sándorné.

Székhely: Debrecen, István király tér 2.sz

Mivel az Alapítvány munkája iránt érdeklődő családtagok létszáma egyre növekedett, új koncepció kidolgozása vált szükségessé. A vezetés 5 év leforgása alatt négy nagysikerű bált és két sikeres juniális szervezett, hogy a családtagok jobban megismerhessék egymást. A bálokon neves személyiségek léptek fel. Kiemelkedő produkció volt a nyíregyházi Mandala Színház történelmi zenés-játéka, melyet  Kálmáncsehi Sánta Márton emlékére írtak. Ugyancsak művészi élményt jelentettek Vántsa Zoltán, debreceni költő versei, amelyeket a családnak aposztrofált és maga adott elő.

"Szegényes szavak": Kálmáncsehi Sánta Mártonhoz íródott,  "Gondolatok egy ház előtt": Zsindelyné Tüdős Klára emlékére született. 

A versek több folyóiratban is megjelentek.

2003-ban az  Alapítvány bemutatkozott a Cívis Rádió "Cívis Kávéház" című, Kolláth Adrienne által vezetett műsorában.

 

A vezetés aktívan járult hozzá a Kálmáncsehi Galéria működéséhez. Évente 10-12 kiállítás került megrendezésre, közel 50 művész munkáiban gyönyörködhettünk. Fotó és videó dokumentáció készült az elvégzett munkáról.

 


 

Harmadik ciklus (2005- )

 

A harmadik kuratórium 2006-ban kezdte meg működését. Elnök: Kálmánczhey Csaba.

A kuratórium tagjai: Kálmánchey Tiborné, Kálmánczhelyi Attila, Andrássyné Kálmánchey Erika, Kis Tímea.

Székhely: Debrecen, István király tér 2.sz

Munkájukról folyamatos tájékoztatást nyújtanak részben levélben, részben az interneten.

 

Munkájukat kísérje Isten áldása!

 

2005. év őszén egy szerencsés "vadászat" kapcsán megtörtént a kapcsolatfelvétel Kálmáncsa község polgármesterével, majd decemberben, a településsel. A kapcsolatfelvétel, a Nyíregyházai és a Kossuth rádió segítségével történt.

 

2006. augusztus 18-20 között Nagy Józsefné polgármester meghívásunkra, a 19-én rendezett családi találkozóra látogatott.

A Kálmáncsehi galéria, professzionális református galériává fejlesztésének körvonalai kialakulóban vannak.

Október.29-én istentisztelet utáni nagy sikerű tudományos előadással, műsorral, valamint koszorúzásokkal emlékeztek a "Reformáció" ünnepén.

 

                                                                                      Kálmánchey Tiborné

                                                                                      Sz.: vitéz Sándor Rozália

                                                                                      A Kálmáncsehi Sánta Márton Emlékalapítvány alapítója