Ének Kálmáncsehi Sánta Mártonhoz

Ébresztőt dobolok a te tiszteletedre Márton

        doktor,hogy nevedet el ne feledje e kor.

Látom az arcod pírját, kondor hajadat szintén,

        s szálas termeted is versbe foglalom, ím.

Ékes szavad is még ide hallik, hű prédikátor,

        Debrecen püspöke és szakramentáriusa,

kit kanonokként tisztelt egykor Gyulafehérvár,

        ámde a kámzsa alatt nyugtalan vert a szíved,

és levetetted azt egy új hit súgallatára,

        mint levetette ama wittenbergi barát.

Új örömök forrása nyílt meg akkor előtted,

        vándorutak rögeit rótta utána sarúd.

S mindaddig prédikáltál, míg egyszer haza hívott

        végpihenőre a debreceni temető.

Síri köved azóta eltűnt, betemette homokja

        már csak a hírneved őrzi a tetteidet.

Áldott legyen a föld, ahol összevegyült poraiddal,

        hír hírdesse, hogy élsz, s gránit a szellemedet.

 

Kiss Tamás

 

Vissza