Kedves Olvasó!

 

A történelem fordulópontján, amikor új világ emelkedik a régi romjain, írom meg családom történetét.

Több ok késztet erre. Ezek közül egyik és igen jelentős az, hogy a feledéstől és pusztulástól akarom megmenteni, azt a sok adatot, amelyet egy életen át sikerült felkutatnom és összegyűjtenem.

A másik ok, tudom, hogy beláthatatlan ideig én leszek az egyetlen - a Kálmánchey család tagjai között - aki erre kedvet és hivatást érez. Tettem ezt az ősök iránt érzett kegyeletből is. Célom volt továbbá, hogy családom történetének megírásával összehozzam a Kálmánchey családbelieket és lelkesítsem őket, hogy a Kálmánchey nevet olyan történelmi névvé emeljék, amilyen az a múltban volt. Családunk történetének megírása mellett szól az is, hogy minden magyar család története szorosan összeforrt nemzete történetével, így annak megírásával gazdagabb lesz a magyar történelem.

A jelennek élő kor közömbösen halad el a múlt emlékei mellett, pedig a jelen a múltra, a jövő a jelenre épül. A történelmi Magyarország területén mindenfelé porladnak a Kálmánchey ősök csontjai, akik közül többen jelentős szerepet játszottak a magyar történelemben.

Meghatott lélekkel teszem le az emlékezés koszorúját felidézett szellemük előtt.

A Kálmánchey család ma élő tagjai merítsenek erőt dicső őseik küzdelmes életéből és tanuljanak meg hinni egy szebb magyar jövőben.

 

Debrecen, 1983. március hó, Kálmánchey Endre

 


 

Kálmánchey Endre (Nyírbátor, 1914. június 13. - Debrecen, 1993. március 2.) gimnáziumi tanár örökbecsű gondolataival, mely családtörténeti könyvének előszava, nyitjuk, meg honlapunkat.

Szerencsére, családunk tagjaira hatott az a szeretetteljes figyelmeztetés, mely szerint ne haladjunk el a múlt, így családunk emlékei mellett. További kutatómunkával, emlékalapítvánnyal, családi összejövetelekkel tettünk hitet összetartozásunkról.

Most amikor már elegendő mondanivalónk gyűlt össze a könyv megírása óta, úgy gondoltuk, hogy mindezeket közétesszük.

Célunk, családtörténeti adattárunk bővítése és további családtagok megismerése.

 

Debrecen, 2005. év, a Kálmánchey család